Direct naar de inhoud van deze pagina

Almelo Sociaal

Adres
Grotestraat 174
Telefoon
Toon telefoonnummer
E-mail
Toon e-mailadres
Vestigingplaats
Almelo
Website
http://www.almelosociaal.nl
Omschrijving
Almelo Sociaal is een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties met verschillende aandachtsgebieden.

Wij zijn de ingang voor alle inwoners in een sociaal economisch kwetsbare positie met vragen over (on-) mogelijkheden, regels, rechten en plichten in het sociale domein en in elke levensfase of persoonlijke situatie.

Als “Sociaal Loket” kunt u kosteloos bij ons terecht voor cliëntondersteuning – advies en hulp.

Onze deskundige vrijwilligers ondersteunen en adviseren u vanuit hun beroeps- of praktijkervaring en permanente kennisontwikkeling. We houden spreekuren, leggen huisbezoeken af en organiseren informatiemarkten en themabijeenkomsten.

Vanuit uw vraag of situatie vervullen wij een onafhankelijke rol tussen u en instanties. We zetten bijvoorbeeld uw zorgbehoefte op een rij, bekijken uw financiële probleem of kijken naar uw ondersteuningsvraag. Daarnaast kunnen we u ondersteunen in het gesprek met de gemeente, wijkcoach of zorgaanbieder.

Dankzij onze goede netwerkcontacten kunnen we specifieke situaties warm doorverwijzen of deskundige collega’s inroepen.

Op basis van wettelijke kaders behartigen wij uw en andermans belangen en adviseren gevraagd en ongevraagd de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders over het te voeren (gemeentelijke) sociale beleid. Ook komen we op voor uw belangen bij diverse instanties.
Omgeving Vraag omschrijving Type dienst
Binnenstad Notulist(e) voor de St. COSBO Bestuur & strategie
Binnenstad Spreekuurmedewerker (m/v) vrijdagochtend Administratie
Logo van Almelo Sociaal