Direct naar de inhoud van deze pagina

Participatie naar Vermogen

De gemeente Almelo voert actief beleid op het gebied van de Participatiewet. Doel van dat beleid is om alle burgers actief te laten meedoen in de samenleving.

Avedan heeft in opdracht van de gemeente Almelo een aanpak ontwikkeld ten behoeve van de activering van mensen met een bijstandsuitkering in het kader van de Participatie wet. Dit houdt in dat mensen wordt gevraagd om naar vermogen een bijdrage te leveren in de vorm van maatschappelijke inzet. Deze inzet moet beperkt zijn in omvang en mag geen bestaande arbeid verdringen. Het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten biedt mensen de mogelijkheid om te klimmen op de participatieladder en sociaal te stijgen.

Avedan vervult een paraplufunctie tussen de gemeente Almelo en alle vrijwilligersorganisaties en instellingen die van betekenis kunnen zijn voor de activering van bijstandsgerechtigden. Voor de bemiddeling van mensen met een bijstandsuitkering naar maatschappelijke activiteiten zet Scoop haar netwerk van (maatschappelijke) organisaties in om het mogelijk te maken een grote groep van bijstandsgerechtigden te bemiddelen en toe te leiden naar activeringsplekken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra Schumer, 0546 - 544 108 of een e-mail sturen naar p.schumer@avedan.nl.