Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligersacademie Almelo

De Vrijwilligersacademie Almelo is een digitaal loket waar vrijwilligers en organisaties terecht kunnen voor scholing en scholingsvraagstukken. Dat kan een cursus zijn (gericht op kennis/inhoud, meerdaags), training (gericht op vaardigheden, meerdaags), workshop (gericht op kennis of vaardigheden, één dagdeel) of themabijeenkomst (gericht op kennis, één dagdeel).

www.vrijwilligersacademiealmelo.nl

De Vrijwilligersacademie Almelo is een samenwerkingsverband tussen zo veel mogelijk Almelose organisaties die gezamenlijk scholing aanbieden aan vrijwilligers in Almelo. Het scholingsaanbod staat open voor vrijwilligers in de gemeente Almelo en is grotendeels gratis toegankelijk. Het is dé plek waar alle opleidingsmogelijkheden voor vrijwilligers in Almelo verzameld worden en waar alle vrijwilligers gebruik van kunnen maken, ongeacht de sector waarin de organisatie of vrijwilliger actief is.

In Almelo zetten vele vrijwilligers zich dagelijks in voor hún samenleving. Vrijwilligers zetten zich in voor onder andere de sectoren zorg, welzijn en sport. Deze vrijwilligers zijn erg belangrijk voor onze samenleving. Alle vormen van vrijwillige inzet vragen vrije tijd, maar doen ook een beroep op kennis, kunde én ervaring. Maar de wereld verandert, er zijn nieuwe richtlijnen of methodes waarop de dingen gedaan of georganiseerd worden. Ook de organisatie waar de vrijwilliger zich met hart en ziel voor inzet verandert. Avedan wil deze vrijwilligers in samenwerking met maatschappelijke organisaties zo goed mogelijk ondersteunen. Door middel van scholing willen we de inzet van en waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen.

Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en welzijn en klanttevredenheid. Als vrijwilliger word je met al deze ontwikkelingen geconfronteerd en helpt het als je getraind en ondersteund wordt. Het is prettig wanneer je relevante informatie en feedback kunt krijgen en ervaringen kunt uitwisselen. Zo kun je als vrijwilliger goed voorbereid je vrijwilligerswerk doen. De Vrijwilligersacademie geeft een overzicht van het scholingsaanbod van alle organisaties, geeft de vrijwilliger informatie en wil inspringen op de vraag naar scholing door organisaties en vrijwilligers. De Vrijwillligersacademie wil organisaties ondersteunen bij hun scholingsbeleid.